Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialsjukhus i Helsingfors för patienter som var intagna på stadens arbets- och fattighus. Sjukhuset underlydde Medicinalstyrelsen. År 1897 fanns på sjukhuset en underläkartjänst.

Finsk beskrivning

Työ- ja vaivaishuollon sairaala ja mielisairaala*

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Työ- ja vaivaistalon sairaala ja hulluinhoitolaitos