Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Länssjukhus och kurhus primärt för vård av veneriska sjukdomar i och omkring Heinola stad 1810–1845. Lasarettet förestods av en direktion. Som ordförande verkade (1837) landshövdingen. Han biträddes av fyra ledamöter som representerade staden, länet, församlingarna och medicinalstaten, en sekreterare och sjukhusets ekonomiansvariga syssloman. Lasarettet flyttades 1845 till S:t Michel. Det hette 1795–1810 Heinola länslasarett.

Finsk beskrivning

Heinolan lasaretti ja parantola*; Heinolan sairaala ja sukupuolitautien parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Heinolan lasaretti ja hoitola

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1810–1845