Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äta vid eget bord, vara bofast någonstans, ha ett eget hushåll. Uttrycket förekom redan i landskapslagarna. För tjänstefolk, som uppbar årslön vid hovet, hos biskopar, hos adelsmän eller hos ofrälse hovrättsassessorer behövde mantalspenningar inte erläggas.

Finsk beskrivning

pöytä ja pöytäliina*, asua vakinaisesti

Termi, joka viittasi asumiseen vakituisesti omassa taloudessa. Hovissa tai aatelisten, piispojen tai hovioikeuden asessorien luona vuosipalkkaa saavan palvelusväen ei tarvinnut maksaa henkiveroa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 583–584, 615.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 75 (disk).