Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande sanatorium för vård av bland annat tuberkulospatienter, grundat 1926. Sanatoriet förestods av en läkare.

Finsk beskrivning

Forssan parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk