Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arrendeavgift som jordägare uppbär av åbo m.m. för besittning av hemman.

Finsk beskrivning

hallintavuokra*

hallintaoikeudesta maksettu vuokranomainen maksu; Vuokra, jota maanomaistaja peri asukkaalta tilan hallinnasta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 177–178.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 226 (besittning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/