Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollektivbeteckning för de under postmästaren verkande lägre postfunktionärerna som inte var postbönder, som postdräng, brevdragare och postiljon. Benämningen användes under svenska tiden och under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

postivirkailija*

postimestarin alaisuudessa työskentelevä alempi postivirkamies; Esimerkiksi postirenki, kirjeenkantaja ja postiljooni.

Källor

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 14. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska postipalvelija

Synonymer

postbetjäning
postbetjänter