Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av riksdagen behandlade och beviljade taxor för postavgifter.

Finsk beskrivning

postihinnasto

valtiopäivien hyväksymät taksat postimakseuille

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1600-tal–