Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattkammare, förrådshus, allmän kassa.

Finsk beskrivning

rahatoimi

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Andra språk

Dåtida finska rahatoimi

Synonymer

träsel
trässel