Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet som sköter ekonomisk förvaltning. Termen användes också om finansförvaltningen i allmänhet. Exempel på drätselverk är Drätsel- och byggnadskollegium och drätselkammare.

Finsk beskrivning

rahatoimilaitos, rahatoimi

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 80.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/