Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Instruktion för hur en myndighets eller en stads ekonomiska förvaltning bör skötas.

Finsk beskrivning

rahatoimen ohjesääntö

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 80 .