Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman anställd inom stadens ekonomiska förvaltning. I de städer där det fanns en drätselkamrer var drätselkassören underställd denne.

Finsk beskrivning

rahatoimen kassanhoitaja (kaupunki), rahatoimen varainhoitaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 80.