Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom magistraten. År 1638 började man i Åbo tillämpa ett kollegiesystem enligt förebild från Stockholm. Drätsel- och byggnadskollegium var det fjärde kollegiet. De övriga kollegierna var justitiekollegium, handelskollegium samt hantverkskollegium. Drätsel- och byggnadskollegium i Åbo ansvarade (precis som i Stockholm) för drätsel- och byggnadsärenden samt brandskydd. Antalet kollegium och kollegiernas uppgifter varierade över tid. I slutet av 1630-talet började man tillämpa kollegiesystemet även i Viborg. Där fanns ett justitiekollegium, ett handels- och politikollegium, ett drätselkollegium samt ett byggnads- och hantverkskollegium.

Finsk beskrivning

talous- ja rakennuskollegio (maistraatti)*

Maistraatin raha- ja rakennustoimesta vastannut kollegio.

Källor

Ranta, Raimo , Åbo stads historia 1600–1721 Andra bandet , [Åbo]: [Åbo stad] 1977 , 542.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

drätsel- och byggnadskollegiet