Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på av regering beviljad frihet eller dispens från skatter och andra avgifter.

Finsk beskrivning

verovapaus*

hallituksen myöntämästä verovapaudesta käytetty nimitys

Källor

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 221.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/