Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning i Folkförsörjningsministeriet som genom en avdelningschef som enda ordinarie tjänsteman koordinerade industriförvaltningen i folkförsörjningsdistrikten.

Finsk beskrivning

teollisuusosasto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940 .