Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som lydde under Överstyrelsen för skolväsendet, från 1918 Skolstyrelsen. Distriktsinspektören skulle från 1884 granska folkskolorna på landsbygden inom sitt inspektionsområde, vanligen ett län.

Finsk beskrivning

kansakoulujen piiritarkastaja

Koulutoimen ylihallituksen, vuodesta 1918 eteenpäin Kouluhallituksen alainen virkamies. Piiritarkastajan tuli valvoa maaseudun kansakouluja piirialueellaan, tavallisesti tietyn läänin alueella.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 76.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 7 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 220–221.