Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare vid hovet, vid monarkens hovstat i rang under livmedikus som var dennes personliga läkare. Termen hovmedicus ersattes senare av slottsläkare.

Finsk beskrivning

hovilääkäri

Källor

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 .

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1788, 1789, 1793, 1800.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk