Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1800-talet och fram till början av 1900-talet benämning på formellt godkännande, särskilt behörighet; om till exempel militärer eller sjukvårdspersonal att personen i fråga hade de personliga egenskaper och kunskaper som krävdes för tjänsten. Sedermera autorisation.

Finsk beskrivning

hyväksyntä, autorisointi

Muodollinen pätevyyden tai johonkin kuulumisen vahvistaminen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 103.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 459.

Andra språk

Dåtida finska approbatsioni, legitimatsioni; virallinen vahvistus