Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Instruktion för hovämbeten. Termen används också synonymt med hovartiklar. De äldre hovordningarna var inte särskilt detaljerade och kunde innehålla hänvisningar till att uppgifterna var välkända.Hovordningar i den senare bemärkelsen instruktion kungjordes i Sverige 1539, 1560, 1571, 1653, 1754 och 1778.

Finsk beskrivning

hovijärjestys*

hovietiketti

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 17–18.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal

1500-tal–1809 (Finland)