Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Berövande av adelskap, av latinets nobilis, ädling. Denobilisation kunde komma i fråga då en adelsman begått ett allvarligt brott. Adelsmannen förlorade namn, heder och värdighet samt de privilegier som följde med adelskapet.

Finsk beskrivning

denobilisaatio, aatelisarvon menettäminen (rikoksen tai vastaavan takia)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare