Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hedersbegrepp och -uppfattning inom tjänstemannakåren i Ryssland 1722–1917 som innebar att ett angrepp på en tjänstemans heder sågs som ett angrepp på hela den tjänstemannakår och samhällsklass, det stånd och den rang som tjänstemannen representerade.

Finsk beskrivning

virkamiesluokan kunniakäsite

Luonteeltaan kollektiivinen, jolloin loukkaus yhtä virkamiestä kohtaan käsitettiin koko virkamieskuntaa ja vastaavaa yhteiskuntaluokkaa koskevaksi.

Källor

Inkinen, Antti , “Virka-arvot ja arvonimet Suomessa ennen itsenäisyyden aikaa”. I: Historiallinen Arkisto 54 1953 , 222.

Andra språk

Inga termer på andra språk