Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kammartjänare i furstlig persons tjänst.

Finsk beskrivning

kamaripalvelija

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 18.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk