Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för Hovkällaren med instruktion 1691. Hovkällarmästaren övervakade hovkällarens personal samt ansvarade för inköp och förvaring.

Finsk beskrivning

hovikellarimestari

Hovikellarin eli hovin viinikellarin päällikkö

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 30.