Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärare för hovets pager, unga adelsmän vid hovet: språkmästare, fäktmästare, ritmästare, dansmästare.

Finsk beskrivning

hovipaashien harjoitusmestari*

Kieliä, miekkailua, ratsastusta tai tanssia hovissa palvelleille aatelisnuorukaisille opettanut henkilö.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1789, 1793.

Andra språk

Inga termer på andra språk