Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentlig myndighet som utövar domsrätt, såsom domstol och vissa ämbetsverk.

Finsk beskrivning

oikeusviranomainen

lakia käyttävä tai oikeutta jakava viranomainen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 196.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 43.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

lagförande myndighet
rättsförande myndighet