Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilt, militärt eller kyrkligt offentligt styresorgan som i huvudsak idkar (lokal eller central)förvaltning.

Finsk beskrivning

hallintoviranomainen

Källor

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 43.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

förvaltande myndighet
förvaltningsmyndighet