Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan medeltiden känd benämning på skatteuppbördsdistrikt och på kyrksocken i nordvästra Ryssland. I Gamla Finland kallades de socknar som hade ortodox befolkning för pogost, men denna benämning kunde också användas för alla socknar i Kexholms län.

Finsk beskrivning

pogosta

pokosta; Vanhan Suomen (ja Käkisalmen) alueella käytössä ollut pitäjän nimitys.

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 24: 36.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 54.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 90.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 27.

Andra språk

Tyska Pogost
Ryska pogost

Synonymer

pagost