Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1723 kollektiv benämning på lägre personal (arbetare och verkmästare eller enbart arbetare) i salpetersjuderistaten.

Finsk beskrivning

salpietarinkeittämön työväki

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/