Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trumpetare anställd av hovet för hovets behov. År 1729 var elva trumpetare upptagna på hovstaten.

Finsk beskrivning

hovitrumpetisti, hovin torvensoittaja

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 153.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk