Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som hade ansvaret för livsmedelsförsörjningen och proviantförrådet inom flottan.

Finsk beskrivning

amiraliteetin muonitusmestari*

laivaston muonavarojen hankinnasta ja säilytyksestä vastannut henkilö

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk