Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hospital som tillhörde kronan. Benämningen uppkom under 1700-talet, eventuellt för att skilja de statligt underhållna hospitalen från hospital underhållna av en sammanslutning eller stiftelse.

Finsk beskrivning

kruununhospitaali, kruununsairaala

kruunulle kuuluva sairaala

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/