Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Cirkulär, missiv, särskilt om det öppna brev som domkapitlet sände till de på förslag upptagna kandidaterna i ett kyrkoherdeval och som innehöll en kallelse till avläggande av predikoprov och prov i altartjänst under tre på varandra följande söndagar. Sändebreven fanns kvar ännu efter ändringarna i kyrkolagen 1933.

Finsk beskrivning

kiertokirje, avoin kirje

Erityisesti tuomiokapitulin lähettämät kirjeet, esimerkiksi kirkkoherranvaalien yhteydessä ja jotka sisälsivät kutsun saarna- ja alttaritoimen kolmena peräkkäisenä sunnuntaina.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869: nr 30: § 184, 186, 188: 49–50 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/