Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Husar tillhörande Livregementets husarer.

Finsk beskrivning

henkivartiohusaari*

henkivartiorykmentin husaari

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk