Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman underställd lotteridirektionen som ansvarade för försäljning eller förnyelse av lotterilotter och utbetalning av lotterivinster.

Finsk beskrivning

arpakauppias

Arpojen myynnistä sekä arpavoittojen maksamisesta vastannut virkamies.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 262.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 215.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska arpainmyyjä

Tid

1700-tal
1800-tal

1700–1800-tal

Synonymer

kollektör