Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1683 om syn förrättad av lantmätare.

Finsk beskrivning

maanmittarinkatselmus*

maanmittarin suorittama katselmus

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 207.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska mittarinkatselmus, mittarinsyyni

Tid

Synonymer

lantmätarsyn