Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samfälld jaktmark i Satakunta under de tidigaste tiderna av utmarksfångst.

Finsk beskrivning

oravametsä, oravanpyyntimetsä

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 31.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska oravimetsä