Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Väg eller stig i utmarken längs med vilken villebråd fångades med snaror och andra fällor. Gillerstigen utmärktes av besittningstagaren med bläckningar, som höggs i träden längs stigen. Den slutade vanligen där den började, och bildade således en ring.

Finsk beskrivning

ansareitti*, ansarinki*

erämaareitti, jonka varrelle oli sijoitettu ansoja ja pyydyksiä, merkittiin reitin varrella oleviin puihin pilkoilla; Yleensä ympyränmuotoinen.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 28.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 31.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 780 (giller).

Andra språk

Dåtida finska pu(u)tikka, keinotie, virkatie