Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Soldat utan befälsgrad, tillhör den lägsta personalkategorin i en militär organisation.

Finsk beskrivning

sotamies

rivimies

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 381.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare