Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Boskap som sköttes av landbonde på frälsehemman men som tillhörde jordägaren. Kreatursskatten var under medeltiden vanligen 1 lispund smör per ko och 2 skålpund ull per får.

Finsk beskrivning

inventaarikarja*

maanomistajalle kuulunut karja, jota lampuoti hoiti rälssitilalla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 204.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare