Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Möte med samtliga stifts alla präster. Ett dylikt hölls första gången 1572 i Uppsala.

Finsk beskrivning

yleinen pappeinkokous

hiippakunnan kaikkien pappien kokous

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 748 (prästmöte).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk