Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift eller (offer)gåva till präst vid barndop.

Finsk beskrivning

kastajaisrahat*, kastajaismaksu*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/