Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopen som förvaltare av ett stift, under 1500-talet också en särskild tjänsteman som förvaltade ett domkapitels ekonomi, särskilt Uppsala ärkestifts.

Finsk beskrivning

hiippakunnanhoitaja*

piispa hiippakuntansa johtajana tai erillinen tuomiokapitulin taloutta hoitanut virkamies (1500-luku)

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin collegii canonici, episcopalis curator, episcopalis procurator, qusestor

Tid

Svenska tiden

1500-tal

1500-tal–