Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mindre befästningsverk uppfört av grova stockar vilket vanligen hade formen av ett hus. Det kunde också uppföras av sten och jord.

Finsk beskrivning

linnake

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk