Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den medeltida borgaren i en stad hade rätt att driva borgerlig näring, att delta i allmän rådstuga, väljas till förtroendeposter i stadens styrelse, att dömas efter stadslag.

Finsk beskrivning

porvarisoikeudet

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 135.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

borgarerättigheter