Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dekan vid artesfakulteten vid det medeltida universitetet i Uppsala. Tjänsten är belagd redan 1481, nästan omedelbart efter universitetets grundande.

Finsk beskrivning

filosofisen tiedekunnan dekaani (Uppsalan yliopisto)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 40.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X: 1775. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk