Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett hemmans skyldighet att bestrida fattigvården i en socken eller ett fattigvårdssamhälle.

Finsk beskrivning

köyhäinhoitovelvollisuus

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.