Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid domkapitel som efter 1812 huvudsakligen ansvarade för ämbetsfullmakter och konsitutorialer samt de kansliavgifter som inflöt till domkapitlets kassa.

Finsk beskrivning

konsistoriviskaali

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , II (1864): IV: § 54–57: 304–305.

Andra språk

Latin fiscus consistorii

Synonymer

domkapitlets fiskus
konsistoriifiskal