Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av de lägre kleresiet, som utförde kulthandlingarna på domkyrkans sidoaltaren och som ofta också hade skyldigheter i huvudkoret. Altarprästerna var inte fullberättigade kapitelsledamöter.

Finsk beskrivning

alttaripappi

Tuomiokirkon sivualttareiden toimituksia johtanut alempi papiston jäsen.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 190.