Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ed som ärkebiskopen från 1617, i egenskap av prästeståndets talman, skulle avlägga innan riksdagen och (i Finland 1817–1906) lantdagen inledde sin verksamhet.

Finsk beskrivning

arkkipiispanvala

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV (1863): I: § 131–132: 191–192.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal
1900-tal

1617–1809(Finland)
1817–1906