Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Exemption som grundade sig på att det undantagna är äldre än närmast överordnad myndighet och således erhöll sin exemption vid den överordnande myndighetens tillkomst.

Finsk beskrivning

alkuperäiseen vapauteen perustuva dispensaatio eli poikkeus lakikäytännöstä

Tuli kyseeseen, kun esimerkiksi luostari ja sen nauttima oikeus olivat vanhempia kuin sen yläpuolalla juridisesti oleva kirkollinen aluehallinto.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 98f.