Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriven tur. Benämningen på det frivarp i Rimito som innebar att vid uppenbar havsstrand, stensstrand och skogsholmar skulle strömmingsfiske vara fritt för alla som bodde i lagsagan, men att de som ägde landet skulle ha det första notvarpet under två dagar i veckan, enligt en förordning 1488 om notfiske i Erstan.

Finsk beskrivning

ensimmäinen silakan nuotta-apaja kaksi kertaa viikossa

marenerantakaistaleen momistaneilla ollut etuoikeus kalastaa silakkaa ensimmäisenä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 275.

Andra språk

Inga termer på andra språk